ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างสมมุติขึ้นเพื่อทดสอบระบบเท่านั้น

ruleIDschoolareaAction
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ประถมศึกษาบ้านภูดินหนองตะครองสพป.สุรินทร์ 1View
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ประถมศึกษาบ้านจอมพระสพป.สุรินทร์ 1View
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านสะเดาสพป.สุรินทร์ 3View
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านสะเดาสพป.สุรินทร์ 3View
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์สพป.สุรินทร์ 3View
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านจอมพระสพป.สุรินทร์ 1View
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ประถมศึกษาโรงเรียนสุรพินท์พิทยา อ.ลำดวนสพม. 33View
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ประถมศึกษาบ้านช่างปี่สพป.สุรินทร์ 1View
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ประถมศึกษาบ้านขนาดมอญสพป.สุรินทร์ 3View
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ประถมศึกษาบ้านขนาดมอญสพป.สุรินทร์ 3View
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ประถมศึกษาบ้านช่างปี่สพป.สุรินทร์ 1View
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านจอมพระสพป.สุรินทร์ 1View
1 - 12 of 12 Items